+31 6 34 740 012 contact@axiflexacademy.com

Training Controlerend Huisbezoek

Een huisbezoek is een ingrijpende gebeurtenis voor de bewoner. Daarom moet een dergelijk bezoek verlopen volgens bepaalde richtlijnen.

De training Controlerend huisbezoek laat zien hoe u een huisbezoek aflegt volgens de juiste procedures, maar laat u ook praktisch oefenen met verschillende situaties. Waar moet u op letten als u op huisbezoek gaat? En wat als u iets onverwachts treft aan de andere kant van de deur?

Incompany en maatwerk

De training Controlerend huisbezoek is incompany en als maatwerk verkrijgbaar, afgestemd op uw gemeentelijke verordeningen.

Contact

Neem hierover contact op met onze opleidingsadviseur
Robert Stravers
+31 (0) 6 51 632 655 of vraag
online een offerte aan.

i

Algemene Voorwaarden

w

Deel de opleiding

6 dagdelen | hbo-niveau

Inhoud training:
 • Protocol ‘Controlerend huisbezoek’ opdrachtgevende gemeente
 • Procedures, samenwerking, gesprekstechniek en veiligheid
  Praktijk (4 x 3 uur):
 • Oefenen van praktijksituaties met acteur in simulatieruimte
 • Feedback en observatie via live video-opnames van rollenspellen
  Rapporteren (1 x 3 uur):
 • Praktisch rapporteren en oefenen met eigen dossiers
Niveau van de training

De training wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte van de training

De lengte van de training is zes dagdelen.

Doel

Na afloop van de training hebben de deelnemers voldoende inhoudelijke kennis meegekregen en geoefend met praktijksituaties om een controlerend huisbezoek veilig af te leggen volgens de meest recent beschreven procedures van de opdrachtgever en jurisprudentie. Ook hebben de deelnemers geoefend met het maken van een volledige rapportage na afloop van het huisbezoek die voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en van de relevante beroepsinstanties.

  Voor wie

  De training controlerend huisbezoek is bestemd voor klantmanagers en handhavers gemeentelijke Sociale Dienst, medewerkers (sociale) wijkteams, leerplichtambtenaren, consulenten WMO en indicatieadviseurs.

  Vooropleiding

  Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

  Vrijstellingen

  Niet van toepassing.

  Studiebelasting

  Voor deze training geldt een studiebelasting van eenentwintig uur.

  Studiemateriaal

  Syllabus: Deelnemers krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de training en het programma.

  Kwalificaties

  De training Controlerend huisbezoek wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

  Opbouw training
  • Dagdeel 1: theorie. Als basis dient het ‘Protocol Controlerend huisbezoek’ van de opdrachtgevende gemeente. Behandeld worden: wettelijk kader, procedures, veiligheid, samenwerking met koppelgenoot, tactische aanpak; stappenplan onderzoek.
  • Dagdeel 2, 3, 4 en 5: praktijk. Op locatie oefenen met een acteur, live opnamen van rollenspel voor observatie overige cursisten en als ondersteuning bij feedback. Overige cursisten observeren op de volgende onderdelen: procedures, samenwerking, gesprekstechniek en veiligheid.
  • Dagdeel 6: rapporteren. Ingeleverde rapportages worden besproken en getoetst aan de regels van opdrachtgever en bezwaar- en beroepsinstanties. Bij dit onderdeel is een medewerker van de gemeentelijke afdeling Juridische Zaken aanwezig.
  Toetsing

  Er is geen sprake van examinering.

   

  Kantoor

  Rivium Quadrant 2,
  2909 LC
  Capelle aan den IJssel

  w

  Contact

  06 34 740 012
  contact@axiflexacademy.com