+31 6 34 740 012 contact@axiflexacademy.com

Beroepsopleidingen/
cursussen Participatiewet

Beroepsopleidingen die samen met gemeenten zijn ontwikkeld en afgestemd kunnen worden op lokaal beleid.

De beroepsopleidingen zijn bedoeld voor startende inkomensconsulenten/klantmanagers.
Na afloop van de cursus beschikken zij over de theorie die zij nodig hebben om in die functies aan de slag te gaan bij de gemeente.
Daarnaast kunnen zij dienen als opfriscursussen voor ervaren medewerkers, waarbij het lesprogramma op specifieke behoeften kan worden afgestemd.

Beroepsopleiding Inkomensconsulent

In de beroepsopleiding Inkomensconsulent komt alles aan bod wat u nodig hebt om zelfstandig bijstandsaanvragen te beoordelen en af te handelen.

Beroepsopleiding Inkomensconsulent Beheer

In de beroepsopleiding Inkomensconsulent Beheer wordt de theorie behandeld die u nodig hebt voor het beheren van een bijstandsuitkering.

Beroepsopleiding Kwaliteitsmedewerker Inkomen

De beroepsopleiding Kwaliteitsmedewerker Inkomen voorziet in de behoefte uit de praktijk aan een opleiding waarin zowel aandacht is voor de juridische inhoud van het sociaal domein, als voor de coachingsvaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Cursus Participatiewet Update

Tijdens de Participatiewet Update wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen vanuit wetgeving en jurisprudentie.

Kantoor

Rivium Quadrant 2,
2909 LC
Capelle aan den IJssel

w

Contact

06 34 740 012
contact@axiflexacademy.com