+31 6 34 740 012 contact@axiflexacademy.com

Curusaanbod

De korte modules die Axiflex Academy biedt, voorzien in de behoefte aan actuele kennis over het door u gekozen onderwerp.

Het vak van klantmanager/ inkomensconsulent vraagt om het constant up-to-date houden van je kennis van de Participatiewet en van aangrenzende wetgeving. De korte modules die Axiflex Academy biedt voorzien in de behoeft aan ene korte update over een door u gekozen onderwerp.

Cursus Fiscaliteit

In de cursus Fiscaliteit wordt ingegaan op de belastingtechnische aspecten van de bijstandsverlening, waaronder de loonheffingskortingen, reguliere heffingskortingen en verschillende toeslagen.

Cursus Fraude-alertheid

Hoe herkent u fraude? In de cursus Fraude-alertheid wordt aandacht besteed aan het herkennen van fraude in bijstandsdossiers, het verzamelen van openbare en private informatie en de duiding daarvan.

Cursus Gezamenlijke huishouding

Tijdens de cursus Gezamenlijke huishouding gaan we in op de juridische vereisten die hiermee verbonden zijn, op de onweerlegbare rechtsvermoedens en de vaststelling van de gezamenlijke huishouding in de praktijk.

Cursus Inkomen

In de cursus Inkomen wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van inkomen die invloed hebben op de hoogte van de bijstand, zoals salaris, alimentatie en giften.

Cursus Inlichtingenplicht en Boete

Tijdens het eerste dagdeel wordt ingegaan op de reikwijdte van de inlichtingenplicht. Daarnaast wordt ingegaan op de praktische toepassing van de inlichtingenplicht.

Cursus Jongeren

De cursus Jongeren behandelt de juridische aspecten van jongeren in de bijstand. Aan bod komen onder meer de jongerennormen, onderhoudsplicht voor jongeren onder de 21 jaar en lokaal jongerenbeleid.

Cursus Juridisch rapporteren

In de cursus Juridisch rapporteren wordt aan de hand van filmmateriaal en geanonimiseerde dossiers geoefend met het afrapporteren van gesprekken en huisbezoeken.

Cursus Kostendelersnorm

De cursus Kostendelersnorm gaat in op het vaststellen van de bijstandsnorm bij kostendeling. Na uitleg van het juridisch kader en lokaal beleid wordt geoefend met het vaststellen van de hoogte van de bijstand bij een aanvraag en wijziging.

Cursus Terugvordering

De cursus Terugvordering behandelt de verschillende wijzen van terugvordering van bijstand. De nadruk ligt op de juridische onderbouwing van terugvorderingen en de wijze van vaststelling van de hoogte van de terugvordering.

Cursus Voorliggende voorzieningen

De cursus Voorliggende voorzieningen gaat in op de voor de bijstandsverlening meest voorkomende voorliggende voorzieningen die door het UWV worden uitgevoerd.

Cursus Vreemdelingenrecht en bijstandsverlening

In de cursus Vreemdelingenrecht en bijstandsverlening behandelen we de vreemdelingrechtelijke aspecten van de bijstandsverlening waaronder de BRP-codering, euroburgers en de toekenning van bijstand bij een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht.

Cursus Zelfstandigen

De cursus Zelfstandigen geeft u een methodiek mee voor de aanpak van (ex-)zelfstandigen in de bijstand. Het gaat om ex-zelfstandigen, pseudo-zelfstandigen, deeltijd-zelfstandigen en startende zelfstandigen.

Kantoor

Rivium Quadrant 2,
2909 LC
Capelle aan den IJssel

w

Contact

06 34 740 012
contact@axiflexacademy.com